Jak realizować cele?

Jak realizować cele?

Jak realizować cele? Jak działać SKUTECZNIE? Co zrobić, żeby nie błądzić po drodze i nie tracić czasu na błędnie określone cele, które potem trzeba przemianować w nowe, możliwe do zrealizowania dążenia?  W poprzednim wpisie obiecałem, że przedstawię najbardziej...
Czy wybierasz realne cele?

Czy wybierasz realne cele?

Czy wybierasz REALNE cele, które jesteś w stanie zrealizować? Pytam o to, ponieważ najczęstszym błędem, jaki często popełniamy, jest odgórne określenie JEDNEGO, WIELKIEGO celu, albo kilku dużych celów, które jednak często nie są celem, a OSTATECZNYM EFEKTEM, jaki...