10 zachowań które mogą utrudnić pozyskanie zlecenia na coaching

Możliwe, że każdego miesiąca tracisz od 60% do nawet 80% dodatkowych zleceń na coaching, które uciekają Ci przez palce i nawet o tym nie wiesz.

Jak sprawdzić by efektywnie pozyskiwać zlecenia na coaching? Poznaj 10 zachowań, które mogą utrudnić pozyskanie zlecenie podczas sesji zapoznawczej.

Na podstawie badań Chemistry Session Dr. Luise Sheppard i Eva Kovacs

Tło badań

Sesje zapoznawcze są dla wielu coachów trochę tajemnicą. Taka jest sytuacja od pewnego czasu. Wycherley i Coxiii (2008) napisali „niewiele wiadomo na temat roli pierwszej sesji zapoznawczej”. Jest to rzadko definiowane i jest niejasnym pojęciem dla praktyków i badaczy „Rola sesji zapoznawczej jest nie tylko tajemnicą, ale także umiejętnością żeby przewidzieć jaki będzie jej wynik. Jeden z coachów skomentował: „Byłem zaskoczony niektórymi spotkaniami w których wygrałem i równie zaskoczony niektórymi w których straciłem zlecenie”.

Temat przygotowania i zachowania się na sesjach zapoznawczych często pojawia się w superwizji, ale rzadko pojawia się wśród coachów. Może to być spowodowane konkurencyjnym charakterem sesji zapoznawczej – coachowie nie chcą dzielić się swoimi sekretami sukcesu lub czuć się gorzej dzieląc się historiami o tym, kiedy ponieśli porażkę.

Aby dowiedzieć się w co coach wierzy i co robi na sesjach zapoznawczych, przeprowadziliśmy ankietę i wysłaliśmy ją do około 100 coachów. Otrzymaliśmy wskaźnik odpowiedzi 75%, który odzwierciedla poziom zainteresowania tematem i otrzymaliśmy pozytywne opinie na pytania ankiety, takie jak „to dobre pytanie” i „Nigdy o to nie pytałem, ale chcę wiedzieć! ”

Co ułatwia, a co przeszkadza coachowi w pozyskiwaniu zleceń?

Aspekty, z którymi coachowie radzą sobie lepiej lub gorzej są zróżnicowane, jednak te, które zostały opisane poniżej są w większości przypadków wspólne. Zostały one podzielone na trzy obszary:

 1. przygotowanie i nastawienie,
 2. przejawiane zachowania,
 3. zawartość sesji.

Badanie ankietowe przyniosło obfitość informacji o tym, co coachowie uznawali za pomocne na spotkaniach zapoznawczych, a co im przeszkadzało. Czynniki sprzyjające i utrudniające w każdym z powyższych obszarów przedstawiono poniżej.

10 zachowań które mogą utrudnić pozyskanie zlecenia

 • Za dużo mówienia, za mało słuchania, „rozpychanie się”
 • Popisywanie się w celu zbudowania wiarygodności, „siłowe” wywieranie wrażenia wiedzą i umiejętnościami, za duże ego w przedmiocie doświadczenia i kwalifikacji – z powodu presji konkurencyjnej
 • „Przedobrzenie” (Nikt nie jest omnibusem.)
 • Podejście zbyt przyjazne, za mało profesjonalnie („nadskakiwanie”)
 • Zbytnia swoboda (Umiejętne działanie może mieć duży wpływ na przebieg spotkania.)
 • Nadmierne eksponowanie własnego zdania
 • „Zbombardowanie” Klienta informacjami ze szkodą dla dostrzeżenia przez niego wielowymiarowości trenera
 • Za silne podejście „terapeutyczne”
 • Nadmierny zapał – porzucenie wszystkiego dla Klienta, większy nacisk na pozyskanie zlecenia niż na zbudowanie dobrych relacji
 • Nadmiar emocji utrudniający nawiązanie dobrego kontaktu
 • Słaba dyscyplina czasowa (Czas jest cenny.)
 • Rozkojarzenie, bycie choćby częściowo nieobecnym

Napisz co sobie bierzesz z tej historii?

Pomogę urzeczywistnić twój pierwszy krok w dokonaniu zamierzonej przez Ciebie zmiany

0
Would love your thoughts, please comment.x
Share This