PRYWATNIE / BUDDYSTA

JESTEM BUDDYSTĄ 

Od 2008 roku wstąpiłem do Sangi Buddyjskiej i jestem członkiem Związku Bencien Karma Kmtzang w Grabniku. Otrzymałem nowe imię Ocean Pierwotnej Mądrości. Studiuję i praktykuję nauki Buddyzmu Tybetańskiego. Głównie zajmuję się pracą z umysłem i studiowaniem buddyjskich tekstów.

Share This