Co to jest akredytacja coachingowa?

Co oznacza słowo akredytacja?

Pochodzi od łacińskiego słowa accredito, co oznacza zawierzać, zaufać; (credo to wiara). Ogólnie termin ten oznacza postępowanie, w którym instytucja akredytująca udziela dowodu zaufania, iż dana jednostka świadczy usługi na odpowiednim poziomie, określonym wymogami standardów akredytacyjnych.

Kto wystawia takie akredytacje?

Na przykład w polskim szkolnictwie wyższym akredytacja to uznanie przez jednostkę zewnętrzną kompetencji szkoły wyższej do prowadzenia studiów na określonym kierunku. Akredytacją uczelni wyższych w Polsce zajmuje się Polska Komisja Akredytacji.

A co to jest Akredytacja coachingowa?

Akredytacja coachingowa to formalne uznanie osiągnięć oraz standardów praktyki w zawodzie Coacha poprzez niezależną, bezstronną instytucję upoważnioną do akredytacji.

Na świecie jest wiele takich organizacji:

  • European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
  • Association for Coaching (AC)
  • International Coach Federation (ICF) I inne

W Polsce obecnie liczą się 3 niezależne organizacje, które wystawiają takie akredytacje: European Mentoring and Coaching Council (EMCC) International Coach Federation (ICF) Izba coachingu (IC).

W coachingu wystawiane są 2 rodzaje akredytacji:

  1. Akredytacja dla usługi – czyli na przykład akredytacja na dany kurs lub szkolenie
  2. Akredytacja dla osoby – czyli akredytacja indywidualna dla konkretnej osoby coacha czy mentora

Jeśli chodzi o akredytację na kurs to w zależności od długości kursu, ilość praktyki czy godzin superwizji mamy kursu na różnych poziomach akredytacji. I tak w EMCC będzie to akredytacja od najniższego poziomu: Foudnation, Practitioner, Senior Practitioner i Master Practitioner. Odpowiednio w ICF będzie to akredytacja na poziomie: ACSTH, ACTP i CCE. W Izbie coachingu jest jedna akredytacja bez wyszczególniania poziomów.

Jeśli chodzi o akredytację na indywidualną to w zależności od długości doświadczenia coachingowego możemy ubiegać się o akredytacja na odpowiednim poziomie. I tak w EMCC będzie to akredytacja od najniższego poziomu: Foudnation, Practitioner, Senior Practitioner i Master Practitioner. Odpowiednio w ICF będzie to akredytacja na poziomie: ACSTH, ACTP i CCE. W Izbie coachingu jest jedna akredytacja bez wyszczególniania poziomów. Jeśli chodzi o akredytację na indywidualną to w zależności od długości doświadczenia coachingowego możemy ubiegać się o akredytacja na odpowiednim poziomie:

Jakie masze korzyści z Indywidualnej Akredytacji?

  • Zapewnia klientów o poziomie Twoich umiejętności.
  • Podnosi Twoją zawodową wiarygodność.
  • Wyróżnia Cię jako profesjonalistę pracującego według najwyższych standardów.
  • Pokazuje, że stale rozwijasz swoje umiejętności.
  • Podnosi standardy i wiarygodność Twojego zawodu.

Jeśli chciałbyś ubiegać się o taką akredytację na swój kurs coachingu, mentoringu lub superwizji. Albo zdobyć indywidualną akredytację coachingową zapraszam na naszą stronę EMCCPOLAND.ORG alb po prostu zadzwoń do mnie +48 504 104 694

Napisz co sobie bierzesz z tej historii?

Pomogę urzeczywistnić twój pierwszy krok w dokonaniu zamierzonej przez Ciebie zmiany

0
Would love your thoughts, please comment.x
Share This