Czym się różni certyfikacja od akredytacji? Czy inaczej czym się różni coach certyfikowany od coacha akredytowanego?

W Polsce mamy różne rodzaje kształcenia coachów:

  • Kształcenie indywidualne.
  • Kursy i szkolenia.
  • Kursy i szkolenia z programami akredytowanymi.
  • Studia I i II stopnia.
  • Studia podyplomowe.

Poszczególne możliwości zdobywania kwalifikacji różnią się od siebie, ilością godzin, proporcją zajęć praktycznych do teoretycznych, możliwością brania udziału w superwizji czy zdobywaniem wiedzy w sposób stacjonarny lub on-line.

W zależności od tego jaki rodzaj kształcenia wybrałeś by stać się coachem możesz potwierdzić swoje kompetencje odpowiednim dokumentem.

I tak w przypadku kształcenia indywidualnego niestety nie możesz się wykazać żadnym dokumentem.

W przypadku ukończenia kursu lub szkolenia otrzymasz certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu coachingu w danej szkole coachingu lub firmie szkoleniowej. Kiedy posiadasz taki certyfikat czyli dowód ukończenia danego kursu coachingu możesz powiedzieć o sobie że jesteś coachem certyfikowanym. Czyli coachem, który został przygotowany do pełnienia swojego zawodu poprzez odpowiedni program szkoleniowy.

Jeśli skończyłeś studia I, II stopnia lub studia podyplomowe z coachingu na koniec studiów otrzymasz dyplom ukończenia studiów. I wtedy możesz wykazać się dyplomem i nazywać siebie coachem dyplomowanym.

Kiedy już posiadasz taki certyfikat lub dyplom i po roku lub kilku latach praktyki chcesz potwierdzić swoje kompetencje jako coach, możesz się poddać audytowi zewnętrznemu jednej z niezależnych organizacji coachingowych i ubiegać się o akredytację indywidualną, która potwierdza, że masz dane kompetencje na odpowiednim poziomie. To dowód że stale się rozwijasz, że stale praktykujesz, poddajesz się superwizji i pracujesz według najwyższych międzynarodowych standardów. Mając taką akredytację możesz mówić o sobie coach z akredytacją lub akredytowany coach.

Napisz co sobie bierzesz z tej historii?

Pomogę urzeczywistnić twój pierwszy krok w dokonaniu zamierzonej przez Ciebie zmiany

________________________________

0
Would love your thoughts, please comment.x
Share This