Akademia Leona Koźmińskiego

W październiku 2019 roku dzięki firmie Norman Benett został wprowadzony akredytowany program coachingowy w Akademii Leona Koźmińskiego.

Program posiada akredytację EIA EMCC na poziomie Foundation

EMCC accreditation - logo - EIA - colour - clear background - F

EMCC accreditation - logo - EIA - colour - clear background - F

Akredytowany program Coaching Competencies & Coaching Ethics

Akademia Leona Koźmińskiego


30 godzin programu EQA (partnerem realizującym program EQA jest Norman Benett)

KLUCZOWE CECHY PROGRAMU:

  • Możliwość uzyskania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION. Słuchacz studiów podyplomowych może rozpocząć proces akredytacji już od pierwszych zajęć i na koniec roku akademickiego, jeśli zgromadzi praktykę (wymagany min. 1 rok doświadczenia od początku praktyki jako mentor/coach) i odpowiednie dokumenty) otrzyma Akredytację na poziomie Foundation*
  • Program wpisany na listę dostawców EQA EMCC International
  • Superwizje prowadzone przez superwizorów prowadzących program

* Dzisiaj tylko 19 osób w Polsce posiada Akredytację, w Europie ok. 1800 osób.

0
Would love your thoughts, please comment.x
Share This